Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1326 View 2 Comment In discussion Comments enabled In the category: Undefined

Краткое резюме обсуждаемых дискуссий на платформе МААН

Contributors (1)

2 Comments

 1. Урматтуу платформанын катышуучулары,

  Бул разделден платформада  талкууланып жаткан маселелер, ой-пикирлер, сунуштардын кыскача турдогу мазмуну, резюмеси менен таанышсаныздар болот. 

   

   

 2. МААН платформасындагы акыркы уч айдагы (декабрь 2015-ж. -  январь, февраль 2016-ж.) айыл жерлерде жолугушуу, маалыматтарды ортого салуу талкуулар боюнча кыскача жыйынтыктоо

  Мазмуну

  Сунуштар

  Жооптуу уюм. Инструменттер

  Региондордо интернет байланыштарынын сапаты томон жана айрым жерлерде жоктугу

  ТАЭСА долбоорунун алкагында жер-жерлерде эл арасында жолугушууларды уюштуруу

  СКС/БС

  Улуттук жана жергиликтуу денгээлдеги тамактанууга байланыштуу маселелерди аныктоо

  Маалымат жыйынындагы жолугушууларга тийиштуу чечим кабыл алууга укуктуу, таасир беруучу мекеме/уюмдардын окулдорун катыштыруу

  СКС/БС

  Балдар бакчасы, мектептерде балдарды тамактандырууда тамак-ашка болгон коопсуздук маселеси. Тендерди уткан ишкерлер балдарга талапка жооп бербеген сапатсыз тамак-аш менен камсыздоосу

  Балдар бакчасы, мектептер белгилуу органикалык чарбада ондурулгон азык-тулуктор менен камсыздалуусун жолго коюу маселесин улуттук денгээлде которуп чыгуу

  ФОД/ГА

  Мектеп, бала-бакчада балдардын тамактануусу учун мамлекет тарабынан каражаттын жетишсиз камсыздалуусу

  Камсыздоого болунгон каражаттын суммасын жогорулатууга жетишуу

  ФОД/ГА

  Мектеп, бала-бакчада балдарды пайдалуу суусундуктар менен камсыздоо: момо-жемиштерден кампот даярдоо, жарма?

  Мектептер кургатылган момо-жемиштер менен айылдагы ресурстар менен камсыздалуусун айылдык денгээлден регионалдык денгээлге жайылтуу

  СКС, БС

   

  ФОД/ГА

  Той-аш маарекеледе болуучу ысырапкорчулукка богот коюу

  Салттарды тартипке киргизуу жолдору боюнча калк арасында талкулоонун жыйынтыктарын улуттук денгээлге сунуштоо

  ФОД/ГА

  Региондордогу жер, суу ресурстары, климаттык шарттар, экономикалык абал, базардагы талаптарды эсепке алуунун негизинде а/ч продуктыларын ондуруу боюнча мамлекеттик стратегиялык пландаштыруу жолго коюлушу керек.

  Тийиштуу, чечим кабыл алуучу компетенттуу органдарга сунуштоо

   

  ФОД/ГА

  Фермерлерге колдоо корсотуу

  Жергиликтуу ондурулгон продукцияны пайдалануу, сатып алууну калк арасында пропагандалоо. Мамлекеттик компетенттуу органдарды кийлигиштируу

  ФОД, ГА,

   

  СКС, БС

   

  ММК/ТВ: радио, газеталар

   

  Эл арасында туура тамактануу, пайдалуулук,синимдуулук жана зыяны,таасири,кийинкилиги жонундо маалыматтуулук калк арасында томон

   

  окуулар, тушундуруу иштери жургузулуусу керек;

  СКС, БС,

  ФОД, ГА

  Массалык маалымат каражаттары

   

  туура тамактануу боюнча адистердин сунуштары, видео тасмалар корсотулуп туруусу абзел

   

  Тамактанууну туркундотуу

  Тамактанууну туркундотуу жолдорун Корея, Жапон ж.б. олколордун мисалында элге сунуштоо

   

  Чарба жургузуудо уй булону сапаттуу тамак-аш менен камсыздоо

  Ар бир уй було жылдык тамак-ашка болгон талаптарын жана киреше  алуу мумкунчулукторун эсепке алып чарбаны пландаштыруу боюнча адистердин сунуш беруусу

  СКС/БС

  Улуттук тамак-аштарды даярдоо жана анын синимдуулугу, ден соолукка пайдалуулугу тууралуу маалыматтарды ТАЭСА долбоору боюнча МААН туйунуно жуктоо

  Мектептердеги тарбиялык сааттарда балдардын жардамы менен  алардын ата-энелери, улуу муундардан маалымат топтоо

  СКС/БС

Kyrgyzstan KYR