Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Долборунун аталышы: Бал аарычылык

Адрес: - Ош областы, Кара-Суу району, Кашкар-Кыштак айылы


Чакан долборунун максаты:

Бал арычылыкты жогорулатуу. элди таза бал менен камсыз кылуу.

Аткарылышы боюнча маалымат:

  • No labels
Kyrgyzstan KYR