Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Долборунун аталышы: Бал чарбачылыгын онуктуруу

Адрес: - Жалал-Абад областы, Чаткал району, Курулуш айылы


Чакан долборунун максаты: дары чоптордон алынган балды колдонуп жаш муунун келечектеги энелердин, торуубуздун корку болгон ата-энелерибиздин жана озубуздун ден соолугубузду бекемдоо.


Аткарылышы боюнча маалымат:

  • No labels
Kyrgyzstan KYR