Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Бир канча өлкөлөрдө бул ыкма жакшы жолго коюлган. Ошону менен катар Жалал-Абад регионалдык Айылдык консультациялык кызматы да 2019-жылдан бери кайракы аянттарда ушул ыкманы колдонуп 640 га аянтка буудай эгип, жакшы натыйжаларга жетишкен. Долбоор аяктаганча жалпы 900 га аянтка буудай себүү пландары коюлган. Элден жакшы отзывдар тушуудө.


Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Kyrgyzstan KYR