Акыркы 10 жылдыкта климаттын өзгөрушунө өзгөчө көнүл бурулуп келет. Климаттын озгорушуно ынгайланышуу (адаптация), көнүгүү үчүн - жерди айдабай же туз cебүү технологиясын колдонууну сунуштап келишет.

Бир канча өлкөлөрдө бул ыкма жакшы жолго коюлган. Ошону менен катар Жалал-Абад регионалдык Айылдык консультациялык кызматы да 2019-жылдан бери кайракы аянттарда ушул ыкманы колдонуп 640 га аянтка буудай эгип, жакшы натыйжаларга жетишкен. Долбоор аяктаганча жалпы 900 га аянтка буудай себүү пландары коюлган. Элден жакшы отзывдар тушуудө.