Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Аткарылышы боюнча маалымат:

2019 жылдын сентябрь айында Жалал-Абад шаарына барып 3 кундук семинарга катышып келдим. Семинарда жалпысынан 25 аял чакыртылган экен. 3 кундук семинарда тамактанууга байланышкан коптогон маалыматтарды алдым. Мен мурда туура тамактануу деген эмне экенин билем деп журчумун. Семинарда окугандан кийин мен билбеген маалыматтар коп экенин билдим. Тамак аш коопсуздугу, тамак ашка керектуу азык тулукторду кандай жол менен остуруу керек экендиги, биогумус, ж.б маалыматтар мага абдан жакты. 

Семинардан келип эле Кара-Булак айылында топ тузуп,топ мучолоруно долбоор тарабынан алган маалыматтарды болушуп жаттым. 

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

Долбоор тарабынан инкубатор аппарат берилди. ал аппаратка жожолорду чыгарып жаттык. Топ мучолору да жумурткаларды алып келишет, мен чыгарып берип жаттым.Kyrgyzstan KYR