Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Долборунун аталышы: Уй тоокторун кобойтуу

Адрес: - Баткен областы, Баткен району, Кара-Булак айылы


Чакан долборунун максаты: Тоокту кобойтуу менен тамактануунун коп турдуулугун жогорулатуу.


Аткарылышы боюнча маалымат:

  • No labels
Kyrgyzstan KYR