Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Дареги: Сузак району, Ынтымак айылы


Долбоордун аталышы: Уй шартында кондитердик азыктарды даярдоо.


Долбоордун максаты: Кыз-келиндерди уй-шартында кондитердик азыктарды даярдоону уйротуу менен организмге зыян келтируучу заттардан оолак болуу.


Долбоордун аткарылышы боюнча маалымат: 

Kyrgyzstan KYR