Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Дагы бир топ июнь айында орто жана улуу муундагы аялдар арасында тузулуп, аларга да туура тамактануу боюнча сабатар откорулду.

Долбоордун алкагында мектеп окуучуларынан 10 кыздан бир группа жана улгайган аялдардан турган 10 аялдан  т турган 1 группа тузулду. Группаларына долбоор жонундо, туура тамактануу жонундо жана уй шартында кондитердик азыктарды даярдоо боюнча 7 жолу сабак отулду. Ошондой эле ай сайын мастер класстар отулуп жатты.Группанын катышуучулары негизинен булочка,рогалик, печенье, пряник,пирог жана тортторду жасоон

.Kyrgyzstan KYR