Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Долборунун аталышы: Суттуу эчки багуу жана сут азыгынын баалуулугу 

Адрес: - Баткен областы, Лейлек району, Кулунду айылы


Чакан долборунун максаты: жаш  балдарды туура тамактандырууда эчки сутунун маанисин тушундуруп турмуш-тирикчиликтерин жакшыртууга комоктошуу.


Аткарылышы боюнча маалымат

2019-жылдын ноябрь айында долбоор тарабынан сут багытындагы эчки алган. Эчкинин баасы 14 300 сомду тузду. Эчки 2020 жылдын март айында эгиз тол берип эчкинин сутуп тамак ашка падаланып келуудо. Бузейнеп эже алгач 20 кун эчкинин сутун жаны туулган улактарына берип келди. Май  айынан баштап кунуно 1 литр ден сут алып жатты. Улактары чоп жеп баштаганда улактарын эмизбей койгондо кунуно 3 литр ге жакын саап жатты. Азыркы кундо  0,5 литр сут алып жатат. Азыр ал эчки текеден качкан. Андан тышкары Бузейнеп эженин тобунун мучосу Кыркбаева Базаргул 2 баш сут багытындагы эчки сатып алып эчки сутун тамак ашка пайдаланып келуудо.

Андан тышкары устубуздогу жылдагы пандемия учурунда Коншусу эчкинин суту менен даарыланды. Алар да ыраазычылыктарын айтышып, сут багытындагы эчкилерди багууга кызыгып калышты.

 
Kyrgyzstan KYR