Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  Кышка кола, фанта ичуунун  ордуна, биз компот ичебиз бул ото пайдалуу.

11.10.2021

  Малинадан жаны турундо бир канча варенье даярдап алсанар эн пайдалуу.

  Image Added


Kyrgyzstan KYR