Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Мал чарбачылыгы – 12 АКК,
  2. Чакан куноскана – 8 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  3. Момо-жемиштерди кургатуу – 2 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  4. Биогумус ондуруу – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучу,
  5. ММК боюнча маалымат таратуу жана конок уйго келген конокторго маалымат таркатуу – 2 Айылдык Кызмат Корсотуучулор.


Жер-жерлерде аткарылып жаткан долборлордун иш-чараларынан болгон суроттор:


Kyrgyzstan KYR