Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

25 Айылдык Кызмат Корсотуучулор(АКК) тандалып алынган. Алар:

Баткен областынан 6 АКК, Ош областынан 8 АКК, Жалал-Абад областынан 11 АКК тандалып алынган. 

 Айылдык Кызмат Корсотуучулордун чакан долбоорлорунун аткарылуучу боюнча класстерлерге болунду:

  1. Мал чарбачылыгы – 11 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  2. Чакан куноскана – 9 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  3. Момо-жемиштерди кургатуу - 3 Айылдык Кызмат Корсотуучу
  4. Биогумус ондуруу – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучу,
  5. ММК боюнча маалымат таратуу  – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучулор.


Жер-жерлерде аткарылып жаткан долборлордун 2021 жылдын иш-чараларынан болгон суроттор:


Kyrgyzstan KYR