1.  Айыл-чарбасындагы жанылыктар
  2.  Жарнамалар / Рекламные объявления
  3.  Дыйкандардын алдынкы тажрыйбалары
  4.  Башка өлкөлөрдун алдыңкы тажрыйбалары /Передовые опыты других стран исполнители NMA IFOAM/