Долборунун аталышы: 

Адрес: - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кашкар -Кыштак айылы


Чакан долборунун максаты:

Айылдагы 20 аялды помидор менен салат жасоону уйротуу жана пайдалануу. Кошумча иш менен камсыз кылуу да киреше булагын жайылтуу.

Аткарылышы боюнча маалымат: