Долборунун аталышы: Жумуртка багытында жергиликтуу тоокторду багуу аркылуу тамактанууну жакшыртуу.


Адрес: Ноокен району, Жалал-Абад облусу


Чакан долборунун максаты: Тоок багып, үй-бүлөлөрдүн тамактануусуна жакшыртууга салым кошуу, туура таматктанууну жайылтуу.Аткарылышы боюнча маалымат: 20 баш тоок алгамын. Атайын тооккана курдум. Жемден сырткары беденин чөбүн жешет, атайын эмдөөлөрдөн өткөрдү.

Топ түзгөм аларга туура тамактануу боюнча сабактарды өттүм. Менин тоок бакканымды көргөн уй-бүлөлөр өздөрүнүн акчасына буюртма берип сатып алышты.