25 Айылдык Кызмат Корсотуучулор(АКК) тандалып алынган. Алар:

Баткен областынан 6 АКК, Ош областынан 8 АКК, Жалал-Абад областынан 11 АКК тандалып алынган. 

 Айылдык Кызмат Корсотуучулордун чакан долбоорлорунун аткарылуучу боюнча класстерлерге болунду:

  1. Мал чарбачылыгы – 12 АКК,
  2. Чакан куноскана – 8 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  3. Момо-жемиштерди кургатуу – 2 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  4. Биогумус ондуруу – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучу,
  5. ММК боюнча маалымат таратуу жана конок уйго келген конокторго маалымат таркатуу – 2 Айылдык Кызмат Корсотуучулор.


Жер-жерлерде аткарылып жаткан долборлордун иш-чараларынан болгон суроттор: