Класстердин мучолору: 

5.1. Сабирбекова Гулмайрам - Жалал-Абад областы,Ноокен району