Класстердин мучолору: 

  1. Рысбекова Эркеайым - Жалал-Абад областы,Чаткал району,Каныш-Кыя айылы
  2. Абдулдаева Нарсулуу - Жалал-Абад областы,Чаткал району, Айгыр 
  3. Айдарбекова Раймахан Кадыркуловна - Жалал-Абад областы,Аксы району,Кызыл-Капчыгай айылы
  4. Халилова Санобар - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кашкар -Кыштак айылы
  5. Холмирзаева Насиба - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кашкар -Кыштак айылы
  6. Тургунбаева Назгул Жумабаевна - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кенжекул айылы
  7. Абдукулова Райкан Рахманбердиевна - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кенжекул айылы
  8. Дадаев Муктарали Бектинович - Баткен областы,Кадамжай р-ну,Халмион АО,Чекелик айылы
  9. Урусалиева Сабира Адамбековна - Жалал-Абад областы,Аксы району,Кашка-Суу АО,Туюк-Жар айылы