Класстердин мучолору: 

 1.  Жунусова Зыйнат Орозбаевна -Жалал-Абад областы, Аксы району, Кербен шаары
 2. Ташбекова Бузейнеп Сапаралиевна - Жалал-Абад областы,
 3. Юсупова Хайриниса Лукмановна - Ош областы, Кара-Суу району, Кашкар-Кыштак айылы
 4. Абдурасулова Диана Арсланбековна - Жалал-Абад областы, Сузак р-ну , Орто-Азия айылы
 5. Масадикова Мавлюда Хакимжановна - Ош областы, Кара-Суу району, Кашкар-Кыштак айылы
 6. Зыябекова Журсун Медетбековна - Жалал-Абад областы, Аксы р-ну , Олон-Булак айылы
 7. Назарова Бактыгул Ташовна - Баткен областы,Баткен р-ну,Кара-Булак айылы
 8. Сагынова Гулмира Тазабековна - Жалал-Абад областы, Чаткал р-ну , Курулуш айылы
 9. Кубанычбек кызы Букатыча - Баткен областы,Лейлек р-ну,Кулунду айылы
 10. Джурабаева Насиба Хамрожановна - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кашкар -Кыштак айылы
 11. Худойбердиева Махирохон Махкамбаевна - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кашкар -Кыштак айылы 2