Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

25 Айылдык Кызмат Корсотуучулор(АКК) тандалып алынган. Алар:

Баткен областынан 6 АКК, Ош областынан 8 АКК, Жалал-Абад областынан 11 АКК тандалып алынган. 

 Айылдык Кызмат Корсотуучулордун чакан долбоорлорунун аткарылуучу боюнча класстерлерге болунду:

  1. Мал чарбачылыгы – 11 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  2. Чакан куноскана – 9 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  3. Момо-жемиштерди кургатуу – 3 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  4. Биогумус ондуруу – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучу,
  5. ММК боюнча маалымат таратуу  – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучулор.


Жер-жерлерде аткарылып жаткан долборлордун иш-чараларынан болгон суроттор:


  • No labels
Kyrgyzstan KYR