Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Класстердин мучолору: 

  1. Рысбекова Эркеайым - Жалал-Абад областы,Чаткал району,Каныш-Кыя айылы
  2. Абдулдаева Нарсулуу - Жалал-Абад областы,Чаткал району, Айгыр - Жал айылы
  3. Айдарбекова Раймахан Кадыркуловна - Жалал-Абад областы,Аксы району,Кызыл-Капчыгай айылы
  4. Халилова Санобар - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кашкар -Кыштак айылы
  5. Холмирзаева Насиба - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кашкар -Кыштак айылы
  6. Орозматова Роза Алимжановна - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кенжекул айылы
  7. Абдукулова Райкан Рахманбердиевна - Ош областы, Кара-Суу р-ну,Кенжекул айылы
  8. Дадаев Муктарали Бектинович - Баткен областы,Кадамжай р-ну,Халмион АО,Чекелик айылы
  • No labels
Kyrgyzstan KYR