Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Базардан алган кочотко караганда, озубуздун остургонубуз жакшы.


10.05.21  

   Менин алдыдагы пландарым эчкини 4 ,5 башка кобойтуп, сут азыктарын жасоо.

Мисалы сыр жасоо, кечээ сыр жасадым. Ооз ачарга даярдадым.

Image AddedImage Added

Kyrgyzstan KYR