Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

    Илгерки убактан бери эле даамдуу жана дарылыгы бар жемиштердин бири бул малина.

Элдик медицинада малинанын жалбырагы тамыры колдонулуп келген, ал суук тийууго каршы натыйжа берет. Ошол учун оз бакчабызга малинаны остуруп,                                                                                                                                                                                           

малинаны жаны турундо варенье жасап даярдап алсак эн жакшы. Азыр даярдап алган малина варенье, компотторду колдонуп жатабыз.  

...

Kyrgyzstan KYR