Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

WhatsApp Video 2021-04-15 at 13.41.33.mp4Долбоорунун биДолбоорунун аталышы: Биогумус ондуруу

...

Таза,органикалык азыктар менен,туура тамактануу учурдун талабы!

01.06.21 Буткул дуйнолук балдарды коргоо куну! 

Балдар биздин келечек демекчи,ар бир ата-эне балдарынын келечекте дени сак болуп бакуубат жашоосу учун учурунда туура,таза органикалык азыктар менен тамактанууга шарт тузуп берууго милдеттуу жана жооптуу.Image Added


Kyrgyzstan KYR