Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Айылдык Кызмат Корсотуучулордун чакан долбоорлорунун аткарылуучу боюнча класстерлерге болунду:

  1. Мал чарбачылыгы 12 АКК11 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  2. Чакан куноскана8 9 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  3. Момо-жемиштерди кургатуу – 2  – 3 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  4. Биогумус ондуруу – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучу,
  5. ММК боюнча маалымат таратуу жана конок уйго келген конокторго маалымат таркатуу – 2  – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучулор.

...

Kyrgyzstan KYR