Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Чакан долборунун максаты: дары чоптордон алынган балды колдонуп жаш муунун келечектеги энелердин, торуубуздун корку болгон ата-энелерибиздин жана озубуздун ден соолугубузду бекемдоо.


Аткарылышы боюнча маалымат:

Kyrgyzstan KYR