Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Помидордон сонун тушум алып, кышка даярдык коруп жатабыз.


11.10.2021

   Биогумус менен остурулгон пияздардын тушумун жыйнап, тамак ашка колдонуп жатабыз.

Image AddedImage Added


11.10.2021

  Сабизде витамин коп болгондуктан балдар чийки кобуроок жесе жакшы болот.

Image Added

11.10.2021

  Кышка кола, фанта ичуунун  ордуна, биз компот ичебиз бул ото пайдалуу.

Image Added

11.10.2021

  Малинадан жаны турундо бир канча варенье даярдап алсанар эн пайдалуу.

  Image Added


Kyrgyzstan KYR