Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Долборунун аталышы:  Сут багытындагы эчкилерди багуу

Адрес: Ала-Бука району, Жалал-Абад облусу

...

Чакан долборунун максаты: Сут багытындагы эчкилердин санын кобойтуу учун озунун породасындагы текени багуу, асыроо.


Аткарылышы боюнча маалымат:

...

Kyrgyzstan KYR