Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Аткарылышы боюнча маалымат:

Алгач кулпунайды 3 сотых жерге эгип иш баштаган, ошол жылы күзгө барып 5 сотыхка 1 жылдан кийин болсо 10 сотыхка жеткирип кеңейтип алдым. 2020 жылдын жыйынтыгы  менен жалпы тапкан таза киреше 55500 сомду түздү. Ал эми 2021 жылдагы түшүм азыркы күндө терип кардарларга жеткирилүүдө. 

Жыйынтыгында эмнелер күтүлөт:

Эгер бизнестик максатта аткарууга катуу киришип жолго коюлса, бир үй-бүлө  иш менен камсыздалат. Ошондой эле жакырчылыкты, ишсиздикти азайтууга шарт түзүлөт. Долбоордун бардык катышуучулары  пайдалуу билимдерди теориялык жана практикалык түрдө өздөштүрүшөт.
Саламатсыздарбы урматту платформанын мучолору жогоруда аталган кичи долбоор б. ча практикалык иштер башталды.  

...

Kyrgyzstan KYR