Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Абдукахарова Наргиза-Базар-Коргон району, Хажир -Абад айылы Чакан долбоор: Уй шартында тоок багуу
 2. Адылов Руслан-Базар-Коргон району Жаш Ленин айылы - Чакан долбоор: Туркундоштуруп тоют даярдоо туура тамактанууда суттун эттин сапатын жакшыртуу
 3. Арапбаева Машрабхан-Базар-Коргон району Шыдыр айылы -Арапбаева Машрабхан
 4. Ноокен району, Кызыл-Туу айылы - Мырзахмедова Гулсара;
 5. Ноокен району Ноокен айылы -Мурзакулов Рома;
 6. Ноокен району Рахманжан айылы -   Эрматов Алманбет;
 7. . Чакан долбоор: "Сут эчки асыроо, тамактанууну жакшыртууга колдонуу"
 8. Чолпонкулова Насиба - Базар-Коргон району Шыдыр айылы -Арапбаева  Машрабхан;, Хажир-Абад айылы - Чакан долбоор: "Тоок багуу менен кундолук тамактанууну жакшыртууга салым кошуу"
 9. Сыдыкова Дилбар - Базар-Коргон району , ХажирКызыл-Абад Ункур айылы - Чолпонкулова Насиба;
 10. Базар-Коргон району, Хажир -Абад айылы - Абдукахарова Наргиза
 11. Базар-Коргон району Жаш Ленин айылы -Адылов  Руслан (туркундоштуруп тоют даярдоо)
 12. Сузак району, Ынтымак айылы - Токтомаматова Алтынай
 13. Чакан долбоор: "Сүт азыктарын иштетүү"
 14. Мырзахмедова Гүлсара - Ноокен району, Кызыл-Туу айылы - Чакан долбоор: "Сут эчки асыроо, сүтүн тамактанууга пайдаланууу"
 15. Мурзакулов Роман - Ноокен району, Рахманжан айылы - Чакан долбоор: "Сүт эчкилерин асыроо"
 16. Эрмаматов Алманбет - Ноокен району, Комминтерн айылы - Чакан долбоор: "Сүт эчки асыроо"
 17. Сулайманова Айгерим - Сузак району, Ак-Мечит айылы - Сулайманова Айгерим 
 18. Токтогул району, Ак-Тектир айылы - Чалов Акмат (балык)
 19. Сузак району, Кызыл Туу АО - Сабиров Мыктыбек - малдарды ондурулгон витаминдуу азыктар менен тоюттандыруу
 20. Базар-Коргон району Кызыл-Ункур айылы - Сыдыкова Дилбар (сут азыктарын иштетуу)Чакан долбоор: "Үй шартында тоок багуу"
 21. Сабиров Мыктыбек - Сузак району, Кызыл-Туу айылы - Чакан долбоор: "Малдарды өндүрүлгөн витаминдүү азыктар менен тоюттандыруу"
 22. Токтомаматова Алтынай - Сузак району, Ынтымак айылы - Чакан долбоор: "Сүт эчки асыроо"
 23. Чалов Акмат - Токтогул району, Ак-Тектир айылы - Чакан долбоор: "Чакан көлмөдө балык багуу"Kyrgyzstan KYR