Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Класстердин мучолору: 1. Чалов Мирланбек - Токтогул району, Жалал-Абад облусу (Момо-жемиштерди кургатуу)

                                       2. Жумабаев Хасанбай - Ала-Бука району, Жалал-Абад облусу  

                                       3. Арзыматова Олмахон - Ала-Бука району, Жалал-Абад облусу (Момо-жемиштердин ширесин чыгаруу)

                                       4. Анарбаева Бактыгул - Сузак району, Жалал-Абад облусу (Кондитердик азыктар)

                                       5. Осмонова Назгул - Ноокен району, Жалал-Абад облусу (Багбанчылык)