Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Мал чарбачылыгы – 11 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  2. Чакан куноскана – 9 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,
  3. Момо-жемиштерди кургатуу – - 3 Айылдык Кызмат Корсотуучулор,Корсотуучу
  4. Биогумус ондуруу – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучу,
  5. ММК боюнча маалымат таратуу  – 1 Айылдык Кызмат Корсотуучулор.

...

Жер-жерлерде аткарылып жаткан долборлордун 2021 жылдын иш-чараларынан болгон суроттор:


Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Kyrgyzstan KYR