Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Команда тандап алган 25 Айылда кызмат Корсотуучулордун чакан долбоорлорунун аткарылыштары боюнча

1. Аарычылык боюнча чакан долбоорлор/Микропроекты по пчеловодству 

2. Багбанчылык, Момо-жемиштерди кургатуу, Шире чыгаруу, Кулпунай остуруу боюнча чакан долбоорлор/Микропроекты по садоводству, выращивание клубники, сушке и сок 

3. Жумуртка багытындагы тоокторду багуу боюнча чакан долбоорлор/Микропроекты по разведению яйценосных кур 

4. Куносканаларда жашылчаларды остуруу боюнча чакан долбоорлор/Микропроекты по выращиванию овощей в теплицах. 

5. Органикалык жашылча остуруу жана биогумус ондуруу боюнча чакан долбоорлор/Микропроекты по выращиванию овощей и производство биогумуса 

6. Сут багытындагы эчкилерди остуруу боюнча чакан долбоорлор/Микропроекты по разведению молочных коз

7. Кондитердик азыктарды уй шартында даярдоо боюнча чакан долбоорлор/Микропроекты по приготовлению кондитерских изделий в домашних условияхKyrgyzstan KYR