Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

   Биогумус менен остурулгон пияздардын тушумун жыйнап, тамак ашка колдонуп жатабыз.


11.10.2021

  Сабизде витамин коп болгондуктан балдар чийки кобуроок жесе жакшы болот.

Image Added

Kyrgyzstan KYR