Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  Сабизде витамин коп болгондуктан балдар чийки кобуроок жесе жакшы болот.

11.10.2021

  Кышка кола, фанта ичуунун  ордуна, биз компот ичебиз бул ото пайдалуу.

Image Added

Kyrgyzstan KYR