Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Саламатсыздарбы урматтуу СПУлар,иштеринер

жакшыбы,ден соолуктарынар кандай? М


22.05.21 

Бугун окуубуздун 3 куну.

Бул окууда аябай кызыктуу,пайдалуу маалыматтарды алдык,бири бирибиз м.н пикир алмашуу болду.

Kyrgyzstan KYR